Rekenen

  100 veld
  aanbrengtientallen
  aanpakpunts
  aanvullen tot 20
  algo
  auto 20
  autotient
  brug 10
  Hoe los ik rekenverhalen op ?
  kaartjesrekentaal
  Vermenigvuldigen en delen (0 t/m 20).
  mixed 20
  mixed 30
  mixed 50
  obs tot 20
  proef 30
  Proef : Getallenkennis en bewerkingen 0 t/m 50.
  spelbrug 10
  tot 100
  tot 30
  tot 50
  verghoeveelh
  verh 20
  Verh 30 entientallen
  verhpunts